Poezja i eseistyka w najlepszym formacie
  • In English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Dodaj do ulubionych

Recenzje  Podziwu godna jest precyzja tej konstrucji, powiadamiającej czytelnika o podstępach sztuki i zarazem skłaniająca go do uległości, wciągająca w pułapkę wieloznaczności. 

Data dodania: 2017-08-25

Podziwu godna jest precyzja tej konstrucji, powiadamiającej czytelnika o podstępach sztuki i zarazem skłaniająca go do uległości, wciągająca w pułapkę wieloznaczności.

okładka tomu Tadeusza Dąbrowskiego

O tomie "Środek wyrazu" w Kwartalniku Artystycznym pisze Leszek Szaruga


Uderza sensualność owych lingwistycznych gier, ich zmysłowość, zdająca się zaprzeczać na zimno wykalkulowanym konceptom, a tym samym dowodząca, że owe „formalne zabawy” nie są jedynie językową akrobatyką, lecz pozwalają na odnalezienie nowego wyrazu dla przeżyć i emocji pozornie już dawno i do cna rozpoznanych i ponazywanych. Okazuje się, że można znaleźć taki środek wyrazu, który odsłania nowy wyraz tego, co niewyrażalne, co dowodnie zaprzecza sądom krytycznym odsądzającym poezję lingwistyczną od czci i wiary: okazuje się, że ten „chwyt poetycki” jest nie tylko artystycznie (…) skuteczny, lecz także może nadać nowy wymiar emocjonalności, oczyszczając ją z czułostkowego sentymentalizmu (…). I jeszcze jeden wiersz, przewrotny, zabawny, lecz zarazem ukazujący potęgę języka, z którą, pisząc, trzeba się zmierzyć – „Creative writing. Lekcja ostatnia”. Już pierwsze zdanie tego utworu sygnalizuje niebezpieczeństwo: „W każdym słowie masz schowek na kłamstwo”. W zestawieniu z tytułem całego tomu mamy do czynienia z powiadomieniem, że „środkiem wyrazu”, tym, co ów wyraz wypełnia, jest (bywa) kłamstwo (być może nawet piękne). Podziwu godna jest precyzja tej konstrucji, powiadamiającej czytelnika o podstępach sztuki i zarazem skłaniająca go do uległości, wciągająca w pułapkę wieloznaczności.

Leszek Szaruga, „Kwartalnik Artystyczny” nr 94.

opracowanie Prekursor