Poezja i eseistyka w najlepszym formacie
  • In English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Dodaj do ulubionych

Recenzje  Odzyskać Herberta 

Data dodania: 2011-12-14

Odzyskać Herberta

Odzyskać Herberta

Justyna Sobolewska rozmawia z poetą Ryszardem Krynickim w najnowszym numerze POLITYKI

JUSTYNA SOBOLEWSKA:
- W wydanym właśnie tomie „Utworów rozproszonych" Herberta, który pan przygotował, znalazły się wiersze publikowane wcześniej tylko
w czasopismach lub antologiach, niektóre odczytał pan z rękopisów. Czy coś pana zaskoczyło w archiwum poety?
RYSZARD KRYNICKI: - Tak, bardzo mnie zastanawia, dlaczego na przykład tak ważne utwory, jak „Z nienapisanej teorii snów", „Generacja", „Zagubiony fragment" czy wreszcie „Epilog burzy" (odnaleziony przez Barbarę Toruńczyk), pozostały w rękopisie. Wiadomo od dawna, że Zbigniew Herbert w przeciwieństwie do wielu poetów nie układał swoich nowych książek poetyckich z tego, co napisał w ostatnim czasie. Zdarzało się i tak (jak w przypadku wiersza „Wit Stwosz: Uśniecie NMP"), że włączał do nowego tomu utwór napisany (i opublikowany) kilkadziesiąt lat wcześniej. Kiedy się o tym pamięta, widać, jak bardzo odmiennym tomem jest pożegnalny „Epilog burzy", zawierający, jak się zdaje, wyłącznie utwory napisane w ostatnich latach życia poety. Istnieje sporo nieukończonych projektów Herberta, wydany niedawno „Mistrz z Delft" to przecież też zbiór zalążków rozmaitych książek. Zarówno „Mistrz z Delft", ułożony przez Barbarę Toruńczyk, jak i „Węzeł gordyjski", tom zredagowany przez Pawła Kądzielę. W „Mistrzu z Delft" znajdują się na przykład teksty z planowanej książki „Prywatna historia świata", a w „Węźle gordyjskim" oprócz innych utworów prozą cykl „Charaktery", inspirowany zapewne przez książkę Zofii Nałkowskiej. Równolegle do „Króla mrówek" Zbigniew Herbert pracował także nad zbiorem esejów „Narzeczona Attyli", którego jednak nie dokończył, choć zostało z niego opublikowanych kilka tekstów. W odpowiedzi na „Rok myśliwego" Miłosza zaczął pisać „Rok Jagnięcia". Wiadomo też, że chciał napisać książkę o malarzu Davidzie, ostatecznie pozostał z tego projektu krótki esej. Zamierzał rozprawić się z Freudem      
(i freudyzmem), pozostały zebrane materiały i rozproszone notatki. I wiele, wiele innych planowanych utworów, po których niekiedy pozostały tylko tytuły. Są też niedokończone książki, chociaż zawierają ukończone teksty, jak „Labirynt nad morzem".

Więcej w najnowszym numerze POLITYKI. Zapraszamy!

opracowanie Prekursor