Poezja i eseistyka w najlepszym formacie
  • In English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Dodaj do ulubionych

Aktualności » Wydarzenia  Monografie w toku. Kompendia multimedialne 

Data dodania: 2016-01-11

Monografie w toku. Kompendia multimedialne

logotyp_projektu_Monografie_w_toku

Ruszyły strony internetowe poświęcone autorom a5

„Monografie w toku” to przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia serii publikacji sieciowych poświęconych ważnym poetom polszczyzny. Publikacje te pomyślane są jako sukcesywnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentujące zarówno podstawowe informacje o życiu i twórczości poszczególnych poetów, jak i pogłębiony opis ich dzieła, a także antologie wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficz­ne, nagrania audio i wideo oraz ikonografię.

Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych badaczy literatury, ekspertów w swoich dziedzinach: profesor Annę Czabanowską - Wróbel , znawczynię dzieła  Adama Zagajewskiego; profesora Piotra Śliwińskiego,znakomitego krytyka i badacza poezji współczesnej, który przygotował monografię poświęconą Stanisławowi Barańczakowi oraz profesora Pawła Próchniaka, autora monografii Ryszarda Krynickiego i redaktora naczelnego Stron Poezji (www.stronypoezji.pl).

„Monografie w toku. Kompendia multimedialne” zawierają szczegółowe zestawienia faktograficzne, pogłębione odczytania interpretacyjne dotyczące życia i twórczości poetów. Materiały mają formę kalendariów, esejów interpretacyjnych, antologii wierszy, zestawień bibliograficznych oraz wyboru prac krytycznoliterackich i literaturoznawczych. W serwisie znajduje się ponad 170 tekstów wierszy, niektóre wiersze prezentowane są też w formie nagrań – własne utwory czytają Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski, a utwory Stanisława Barańczka interpretuje Marek Kondrat.
Użytkownik serwisów znajdzie w nich również materiały wideo oraz fotografie pochodzące z archiwów poetów i Wydawnictwa a5.

Pomysł stworzenia multimedialnych kompendiów życia i twórczości Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego sformułowało Wydawnictwo a5, które sfinansowało przygotowanie i opublikowanie tych kompendiów – z dotacji MKiDN uzyskanej w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” w roku 2014 oraz ze środków własnych. Projekt graficzny i system zarządzania treścią „Monografii w toku” przygotował Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zapraszamy na strony:
www.stronypoezji.pl/monografie
lub: www.stanislawbaranczak.pl, www.ryszardkrynicki.pl oraz www.adamzagajewski.plopracowanie Prekursor