Poezja i eseistyka w najlepszym formacie
  • In English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Dodaj do ulubionych

Recenzje  Herbert nieostateczny 

Data dodania: 2011-11-16

Herbert nieostateczny

Przekrój

Marcin Sendecki o "Utworach rozproszonych" w Przekroju

„Utwory rozproszone" pokazują poetę nieznanego i mniej znanego. Dla czytelników poezji jest to lektura obowiązkowa -choćby miało z niej wyniknąć, że najlepsze teksty ZBIGNIEWA HERBERTA dobrze znamy od lat - pisze Marcin Sendecki w najnowszym numerze "Przekroju".


Herbert nie jest dziś zapewne autorem najmodniejszym, lecz jego dziełu nadzwyczaj dobrze się wiedzie. Troszeczkę to paradoksalne, ale prawdziwe. Kwestię mody zostawmy na razie na boku, tym bardziej że zawsze jest chwiejna, wątpliwa i tymczasowa. Co do losów spuścizny poety wątpliwości jest mniej. Działa jego archiwum, publikowane są kolejne tomy korespondencji (mamy już na przykład zbiory listów wymienianych przez poetę z Czesła¬wem Miłoszem, Jerzym Turowiczem, Henrykiem Elzenbergiem czy Jerzym Zawieyskim), publikowane są utwory wcześniej nieznane. A wielki udział w dzisiejszej obecności tekstów Zbigniewa Herberta ma oczywiście krakowskie Wydawnictwo a5, prowadzone przez Krystynę i Ryszarda Krynickich. To w a5 ukazały się w 2008 roku 8oo-stronico-we „Wiersze zebrane", przynoszące wszystkie utwory pomieszczone w dziewięciu „kanonicznych" tomach poety. Teraz zaś Ryszard Krynicki przygotował „Utwory rozproszone (Rekonesans)": dzieło 500-stronicowe, z czego trzy i pół setki stron wypełniają wiersze (i trzy towarzyszące im teksty prozą).

Zapraszamy do lektury!

opracowanie Prekursor