Poezja i eseistyka w najlepszym formacie
  • In English
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Dodaj do ulubionych

Regulamin 

1.Zamówienia można składać bezpośrednio na stronie głównej oraz mailem:   mtm-motyl@wp.pl lub telefonicznie i faxem: 0-22 632-83-74.
 
UWAGA!!! Nie honorujemy zamówień składanych na przelewach bankowych!
 
2. Przy zamówieniach prosimy o podawanie PEŁNYCH danych adresowych. Księgarnia nie odpowiada za brak realizacji zamówień, gdy adres do wysyłki będzie niejasny. Księgarnia nie ma również obowiązku wyjaśniania źle wypełnionych danych adresowych - podanie PRAWIDŁOWYCH danych leży wyłącznie w gestii zamawiającego.
 
3. Realizacja zamówienia z reguły następuje w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia, a wysyłka realizowana jest w poniedziałki, środy i piątki. W sporadycznych przypadkach realizacja zamówienia może się wydłużyć, o czym zamawiający zostanie poinformowany mailem.
 
4. Jako forma płatności przewidziana została opłata za pobraniem przy odbiorze. Sprzedaży zagranicznej nie prowadzimy.
  
5. Każdorazową chęć zwrotu zakupionych i opłaconych książek należy wcześniej uzgodnić mailem. Zwroty nie uzgodnione, jak również zwroty "za zaliczeniem pocztowym" nie zostaną przez księgarnię przyjęte. Należy mieć przy tym świadomość, iż odstąpienie od zakupu przesłanych książek skutkować będzie zwrotem przez księgarnię jedynie wartości sprzedażnej tych książek, bez uwzględnienia kosztów przesyłki. Tak samo całkowite koszty zwrotu, włącznie z kosztami odesłania pieniędzy poniesie zamawiający.
 
6. Jeśli zamawiający nie odbiera książek zamówionych "za pobraniem" i ponowi zamówienie, możemy je zrealizować tylko i wyłącznie "na przedpłatę", lecz wpłata musi bezwzględnie zawierać dodatkowo zwrot poniesionych kosztów pierwszej wysyłki.
 
7. Książki oferowane przez księgarnię do sprzedaży są "jakości wydawniczej" (według oświadczenia dostawcy), a więc bez wad mechanicznych. Może zaistnieć jednak sytuacja, kiedy wydawca do sprzedaży przeznaczy ostatnie egzemplarze nakładu, odbiegające jakością od oferowanych. W takim przypadku księgarnia każdorazowo, mailem, uzgodni z zamawiającym dalszą jego chęć zakupu takiego egzemplarza - w tym przypadku zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zrealizowanego zakupu motywowane złą jakością książki.
 
8. Towar z wadami lub uszkodzony podczas transportu zostanie wymieniony na pełnowartościowy.
 
Wady fabryczne powinny być zgłaszane w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania, wady powstałe podczas transportu – w ciągu 10 dni od daty otrzymania.
 
Jeśli nie istnieje możliwość wymiany, to gwarantujemy zwrot pieniędzy. Koszt opłaty pocztowej poniesiony przez Klienta zostanie zwrócony natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.
 
9. Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klient ma prawo do zwrotu towaru na własny koszt w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania. Warunkiem jest odesłanie książek w nienaruszonym stanie, w przypadku pozycji z dołączonymi nagraniami – w folii ochronnej. Konieczne jest też dołączenie dowodu zakupu.
 
Pieniądze za zwrócone książki zostaną przekazane na adres klienta lub wskazane konto bankowe. Nie zwracamy kosztów przesyłki.
 
10.Sposób płatności, adres i forma przesyłki ustalone w momencie składania zamówienia nie mogą być zmieniane w trakcie jego realizacji.
 
11.Warunki sprzedaży dla firm nie obowiązują klientów indywidualnych i odwrotnie.
 
12.Złożenie zamówienia w naszej księgarni wysyłkowej jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych warunków.
 
13.Wszelkie wątpliwości, uwagi i zapytania wyjaśniamy wyłącznie mailem. Adres do korespondencji:
wysylka@motyleksiazkowe.plOBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krystyna Krynicka Wydawnictwo a5 ul. por. Antoniego Stawarza 16/3, 30-540 Kraków, NIP: 7780112378, REGON: 630536589
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przechowywania ich na Twoim koncie klienta i umożliwienia Ci składania zamówień w naszym sklepie oraz ich realizacji. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być firmy kurierskie, spedycyjne, przewozowe i pocztowe, które otrzymają je w celu realizacji wysyłki Twojego zamówienia.
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacjom międzynarodowym.
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, chyba że zechcesz zlikwidować Twoje konto klienta. Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez czas wymagany przez prawo podatkowe oraz dla zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją zamówienia.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Podanie przez Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
10. Twoje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
opracowanie Prekursor